Klubowa Wystawa Szpiców i Psów Ras Pierwotnych £ód¼ 23.09.2007